Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z chatbota po prawej stronie poniżej lub napisz e-mail: sklep@spalinowerury.pl


Wprowadzenie » ARTYKUŁY, PORADY, INSTRUKCJE » Należy przebudować komin

Kiedy i dlaczego należy przebudować i wstawić komin

Od 1 stycznia 2011 r. obowiązuje rozporządzenie rządu nr 91/2010 Dz.U. w sprawie warunków bezpieczeństwa pożarowego przy eksploatacji kominów, przewodów kominowych i urządzeń paliwowych. Rozporządzenie to na nowo określa obowiązki właścicieli budynków w zakresie dbania o kominy i ich bezpieczny stan techniczny. Nowa regulacja rządowa została wywołana masową budową i remontami budynków oraz niewystarczającymi do tego czasu przepisami.

Jednak oprócz jasno określonych obowiązków, nowe rozporządzenie rządowe przyniosło również nowe prawo - możemy sami czyścić nasze kominy i nie jest to wcale trudne. Jednak samo czyszczenie komina często nie wystarcza, a inspekcja i niektóre z bardziej wymagających zadań czyszczenia komina muszą być zawsze wykonywane przez specjalistę. Nie wspominając już o rekonstrukcji komina lub wykładzinie kominowej. W przypadku starych domów ze starymi kominami, kominiarz często zaleca obudowę komina podczas inspekcji.


Co ze starym kominem?

Jeśli komin jest już mocno zapchany i zwykłe czyszczenie go nie wystarcza, można przystąpić do jego przepalania, co jest najniebezpieczniejszą opcją, frezowania, udrożnienia, całkowitej budowy nowego komina lub po prostu w porównaniu do nowej konstrukcji tańszej, ale równie funkcjonalnej podszewki. I to właśnie wyłożenie komina jest najczęstszym sposobem jego przebudowy lub modyfikacji. Wkład kominowy zapobiega przedostawaniu się wilgoci, pary wodnej i spalin przez obudowę komina. W przeciwnym razie mogłyby powstać niepożądane plamy smoły widoczne na tynku starszych kominów.

Przed przystąpieniem do wykładania komina, kominiarz ocenia istniejący komin i decyduje, czy konieczna jest naprawa komina, gdzie i w jaki sposób. Kominy są wykładane od góry, a prace rozbiórkowe są wykonywane tylko na wylocie spalin z urządzenia do komina (gdzie zamontowany jest tak zwany trójnik) oraz u podstawy bloku kominowego (gdzie zamontowany jest dolny koniec wkładu kominowego - studzienka kondensatu i drzwiczki serwisowe).


Gdy komin wymaga czyszczenia

- Gdy ciąg kominowy jest zły.
- Gdy w pomieszczeniach wyczuwalny jest zapach spalin.
- Gdy przewód kominowy jest w złym stanie technicznym i nie jest zgodny z przepisami.
- Gdy oryginalny przewód kominowy lub wkładka są na końcu okresu eksploatacji.
- W przypadku zmiany paliwa.
- Gdy średnica przewodu kominowego nie odpowiada parametrom urządzenia.
- Gdy ściany przewodu kominowego zostaną naruszone przez wilgoć - kondensat ze spalin.

Gdy zmieniamy urządzenie. Nowoczesne urządzenia sprawią problem w starym jednościennym kominie bez wkładu. Paliwo spala się w nich lepiej, chłodniejsze gazy spalinowe opuszczają urządzenie, a te mogą skraplać się w nieogrzewanym kominie.

Nowoczesne urządzenia spalające gaz, paliwa płynne i stałe stawiają wysokie wymagania w zakresie odprowadzania spalin. Wybór odpowiedniego materiału wkładu kominowego odgrywa ważną rolę w absorpcji, odporności na wilgoć i agresywne środowisko oraz, co nie mniej ważne, odporności na przepalenie. Wszystkie te parametry doskonale spełnia nasz wysokiej jakości wkład kominowy ze stali nierdzewnej. Wkłady kominowe są najczęstszym sposobem rekonstrukcji kominów przed podłączeniem urządzenia do przewodu kominowego.

Wkłady kominowe to doskonały, szybki i ekonomiczny sposób na rekonstrukcję zwłaszcza starszych kominów. Cała idea montażu wkładu kominowego polega na wyposażeniu istniejącego przewodu kominowego w nowy wkład ze stali nierdzewnej o odpowiednich wymiarach, który zapewni, że komin uzyska wszystkie niezbędne parametry, a przede wszystkim będzie bezpieczny. Wkład kominowy to dobra inwestycja w przyszłość całego domu.


Montaż

Sam montaż wkładu kominowego nie stanowi większego problemu. W przypadku większości kominów można go zainstalować w oryginalnym przewodzie kominowym bez większych modyfikacji. Jeśli średnica istniejącego przewodu kominowego jest niewystarczająca, istnieją dwie opcje ponownego wyłożenia komina.

Istniejący komin jest wybijany poprzecznie z jednej strony, dzięki czemu wkład kominowy może zostać umieszczony w murze komina.

Jeśli przeprowadzenie prac rozbiórkowych nie jest możliwe lub nie jest odpowiednie, skontaktujemy się z profesjonalną firmą zajmującą się frezowaniem kominów i zlecimy frezowanie przewodu kominowego.

Dzięki frezowaniu uzyskamy wystarczającą szerokość przewodu kominowego dla wkładu kominowego. Frezowane są kominy, które są mocno zatkane smołą (przewód kominowy jest czyszczony i odtłuszczany przez frezowanie) oraz, w razie potrzeby, kominy, których średnica wewnętrzna jest zbyt mała dla wkładu. Wkładka musi jednak zostać włożona do komina. Frezowanie może być również zalecane w celu poprawy ciągu zbyt niskiego komina. W każdym przypadku frezowanie komina jest zasadniczo tańsze niż jego rozbiórka i budowa nowego. Jeden przewód kominowy można wyfrezować i wyłożyć w ciągu 1 dnia.


Instrukcja montażu wkładu kominowego

Przygotować otwory montażowe w istniejącym, odpowiednio oczyszczonym korpusie komina. W większości przypadków wystarczy wyciąć dwa otwory, jeden na sopouch (przyłącze), a drugi na otwór rewizyjny + drzwiczki rewizyjne, lub wyciąć otwór do montażu tulei centrujących.

Wkład kominowy i inne kształtki są powiększone na jednym końcu (gardziel). Podczas instalacji gardziel zawsze znajduje się na górze. Łączenie wkładów kominowych odbywa się "po wodzie". Każde połączenie musi być solidne (nitowane) i szczelne oraz musi być zabezpieczone tak, aby wkłady kominowe nie mogły zostać rozłączone podczas czyszczenia. Głębokość gardzieli wynosząca 80 mm gwarantuje wystarczająco szczelne, mocne i gładkie połączenie. Średnica wkładu kominowego nie może być zmniejszana ani zwiększana. Wkładanie musi być wykonane w taki sposób, aby zapewnić rozszerzanie się wkładu ze stali nierdzewnej w przewodzie kominowym. (wkład nie może być "twardościenny").

Właściwa instalacja wkładów kominowych rozpoczyna się od instalacji studzienki kondensacyjnej. Włożyć element komina z otworem inspekcyjnym do tego kolektora kondensatu. Następnie umieszcza się trójnik przyłączeniowy (sopouch), który ustawia się na wymaganej wysokości dla podłączenia nagrzewnicy. Ewentualną różnicę wysokości pomiędzy króćcem a elementem komina z otworem rewizyjnym można zniwelować poprzez odpowiednie podniesienie uprzednio osadzonych elementów ze stali nierdzewnej (króćca i elementu z otworem rewizyjnym) lub różnicę wysokości można zniwelować za pomocą wkładki ze stali nierdzewnej, którą umieszcza się pomiędzy elementem komina z otworem rewizyjnym a króćcem. Wkładki te są dostępne w trzech różnych długościach. Wkładkę ze stali nierdzewnej można skrócić za pomocą szlifierki kątowej.
W celu zapewnienia lepszej stabilności wkładu kominowego zalecamy, aby studzienka kondensacyjna i element otworu rewizyjnego były mocno zamurowane. W miejscu, w którym trójnik przechodzi przez ścianę, należy owinąć go izolacją termiczną o grubości ok. 15 mm. Zapewni to wystarczającą przestrzeń do rozprężenia wkładu kominowego.

Po osadzeniu i zamurowaniu trójnika należy kontynuować montaż pozostałych wkładów kominowych. Wkłady kominowe mogą być opuszczane z wylotu komina. Podczas opuszczania zaleca się użycie zacisku do opuszczania, który jest przymocowany do pierwszego opuszczanego wkładu. Podczas opuszczania wkładów kominowych ze stali nierdzewnej należy zwrócić uwagę na prawidłową orientację (gardziel na górze). Drugą opcją jest włożenie wkładów kominowych do przewodu kominowego od dołu. W przypadku tej opcji konieczne jest wycięcie odpowiedniego otworu w przewodzie kominowym w celu włożenia wkładów kominowych ze stali nierdzewnej.

Wyburzone otwory montażowe w murze obudowy komina należy zamurować do poziomu istniejącego muru, a powierzchnię otynkować stiukiem.

W przypadku kominów z wkładem kominowym, konstrukcja płyty przykrywającej musi zapewniać, że woda deszczowa nie dostanie się do szczeliny między obudową komina a wkładem kominowym.

Konstrukcja płyty pokrywy komina musi zapewniać rozszerzanie się wkładu kominowego w przewodzie kominowym. Jeśli wkład kominowy jest zakończony pod płytą przykrywającą, pomiędzy płytą przykrywającą a wkładem kominowym powinna znajdować się szczelina dylatacyjna o szerokości co najmniej 5 mm na 1 m długości wkładu.


Wnioski

Przed uruchomieniem urządzenia kanał spalinowy musi zostać poddany kontroli zgodnie z NV nr 91/2010 Coll. Powyższa procedura technologiczna wkładania kominów ze stałymi wkładami kominowymi jest zgodna z aktualną wiedzą i uznanymi zasadami techniki. Odstępstwa od tych przepisów przy zapewnieniu co najmniej takiego samego poziomu bezpieczeństwa i niezawodności, jaki deklarują przepisy tych przepisów, są wykonywane na własną odpowiedzialność.

Zalecamy, aby zawsze skontaktować się z doświadczonym kominiarzem lub profesjonalnym kominiarzem przed włożeniem lub zbudowaniem nowego komina i postępować zgodnie z ich radami dotyczącymi projektu, odpowiedniej średnicy i grubości materiału!

Do czyszczenia kominów ze stali nierdzewnej używamy wyłącznie szczotek ze stali nierdzewnej!


Utworzony przez system www.sklep-szybko.pl

ZDNmZGM2MD