Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z chatbota po prawej stronie poniżej lub napisz e-mail: sklep@spalinowerury.pl


Wprowadzenie » WAŻNE INFORMACJE » Regulamin sklepu

WAŻNE INFORMACJE / Regulamin sklepu


Podstawowe dane

AMETrader, s.r.o.
Pivovarska 841
CZ - 407 21
Ceska Kameince

REGON: 17682797
NIP: CZ1768279

- C 49519 w Sądzie Okręgowym w Ústí nad Labem

Połączenie bankowe:
 
IBAN: CZ94 0300 0000 0003 2094 5206
BIC (SWIFT): CEKOCZPP

Informacje, zamówienia: sklep@spalinowerury.pl
Skarga: reklamacje@spalinowerury.pl


§ 1 Zakres

(1) Poniższe Ogólne Warunki Handlowe mają zastosowanie do wszystkich stosunków handlowych z naszymi klientami (dalej: „Klient”) w wersji obowiązującej w momencie składania zamówienia.

(2) Odmienne, sprzeczne lub dodatkowe ogólne warunki klienta nie stają się częścią umowy, chyba że wyraźnie zgodziliśmy się na ich obowiązywanie w formie tekstowej.

(3) Indywidualne umowy zawierane w indywidualnych przypadkach mają pierwszeństwo przed niniejszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi i wymagają formy pisemnej.


§ 2 Definicje

(1) „Klientami” w rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych są zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy. Jeżeli poniższa regulacja nie odnosi się wyraźnie tylko do konsumentów lub przedsiębiorców, to w równym stopniu dotyczy wszystkich klientów.

(2) „Konsumentem” w rozumieniu niniejszych warunków jest każda osoba fizyczna, która zawiera z nami transakcję prawną w celu, którego nie można przypisać głównie jej działalności gospodarczej lub samozatrudnieniu. (§ 13 BGB).

(3) „Przedsiębiorcami” w rozumieniu niniejszych warunków handlowych są osoby fizyczne lub prawne lub spółki zdolne do czynności prawnych, które nawiązują z nami stosunki handlowe i działają w ramach swojej działalności gospodarczej lub na własny rachunek (§ 14 BGB) .


§ 3 obszar dostawy

(1) Nasz obszar dostaw obejmuje całą Polskę.

(2) Ograniczenia dostawy zostaną wyświetlone lub przekazane klientowi podczas składania zamówienia.


§ 4 Oferty i zawarcie umowy

(1) Zdjęcia i opisy produktów na naszej stronie internetowej zawierają podstawowe cechy towarów. Nie zawierają one jednak żadnych ofert zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Są to wyłącznie niewiążące wymagania dotyczące realizacji zamówienia.

(2) Zamówienia można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem naszego portalu internetowego. W takim przypadku Klient może wybrać towar z naszego asortymentu i odebrać go w tzw. „koszyku” za pomocą przycisku „Dodaj do koszyka”. Klikając przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, klient składa wiążącą ofertę zakupu towarów znajdujących się w koszyku za wyświetloną cenę całkowitą. Przed wysłaniem zamówienia Klient w każdej chwili może wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania korzystając z funkcji usuwania i zmiany. Dodatkowo przed wysłaniem zamówienia wyświetlany jest link do niniejszego regulaminu, dający Klientowi możliwość zapoznania się z nim przed dokonaniem zakupu. W przypadku kontynuacji zamówienia klient akceptuje niniejsze ogólne warunki jako część swojej oferty.

(3) Zamówienia można również składać pocztą elektroniczną, korzystając z poniższych danych kontaktowych.

(4) Moment zawarcia umowy uzależniony jest od wybranego przez Klienta sposobu płatności. W przypadku form płatności natychmiastowych (przelew bankowy z góry, PayPal w naszym sklepie) zawarcie umowy następuje poprzez kliknięcie opcji „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” w związku z wywołaniem naszego wezwania do zapłaty. . Poniższe zasady dotyczą metod płatności za pobraniem, płatności za pobraniem, Amazon Payments, faktury Klarna i zakupu na raty: Potwierdzenie otrzymania zamówienia służy wyłącznie do poinformowania Państwa, że ​​otrzymaliśmy Państwa zamówienie i nie stanowi jeszcze akceptacji oferta zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Umowa kupna towaru zawierana jest pod adresem „AMETrader, s.r.o., Pivovarská 841, Česká Kamenice, 407 21, gdy przyjmujemy zamówienie wysyłając potwierdzenie wysyłki zamówionego towaru lub informując, że towar jest gotowy do wysyłki odbiór osobisty, jeśli zdecydujesz się zapłacić gotówką przy odbiorze.

(5) Tekst zamówienia jest u nas przechowywany. Zamawiając przez nasz portal internetowy, można go wydrukować po zakończeniu procesu zamawiania. Jeśli klient ma konto klienta, tekst zamówienia można również wywołać i wydrukować w ramach konta klienta. W każdym przypadku szczegóły zamówienia są również zawarte w potwierdzeniu odbioru wysłanym e-mailem lub listem po złożeniu zamówienia i można o nie poprosić nas w dowolnym momencie.

(6) Powyższe postanowienia nie mają zastosowania do przetwarzania transakcji prawnych za pośrednictwem internetowych platform handlowych i/lub aukcji internetowych. Ogólne warunki danego rynku lub operatora aukcji mają zastosowanie wyłącznie do zawarcia umowy. Jeśli istnieje możliwość zapisania własnych warunków na odpowiednim rynku i jeśli skorzystaliśmy z tej opcji, obowiązują tutaj zapisane przez nas warunki.

(7) Realizacja zamówienia i przekazanie wszelkich informacji wymaganych w związku z zawarciem umowy odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej, w niektórych przypadkach automatycznie. Dlatego musisz upewnić się, że adres e-mail, który nam podałeś, jest poprawny, że odbiór wiadomości e-mail jest technicznie gwarantowany, aw szczególności, że filtry SPAM-u nie uniemożliwiają tego.

Operator zastrzega sobie prawo do skorygowania ceny towaru przed wysyłką, jeśli okaże się, że towar był oferowany w błędnej cenie. W takim przypadku klient musi zostać poinformowany o prawidłowej cenie i wyrazić zgodę na korektę ceny. W przeciwnym razie umowa kupna nie zostanie zawarta, a zamówienie zostanie anulowane przez operatora.


§ 5 Ceny i koszty transportu

(1) Ceny podane na naszej stronie internetowej zawierają obowiązujący ustawowy podatek VAT, ale nie zawierają kosztów wysyłki.

(2) O wszystkich poniesionych kosztach wysyłki Klient zostanie poinformowany podczas składania zamówienia. Szczegóły i koszty wysyłki można znaleźć na naszej stronie internetowej do wglądu w każdej chwili.

(3) Koszty wysyłki ponosi klient. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Klient jest konsumentem i korzysta z prawa odstąpienia od umowy. W tym wypadku jednak ponosi on również koszty, które poniósł wyłącznie dlatego, że zdecydował się na inny rodzaj dostawy niż oferowana przez nas najtańsza dostawa standardowa.

(4) W związku z przekraczaniem granic mogą powstać dodatkowe koszty (np. opłaty celne, opłaty, podatki itp.). Koszty te ponosi również klient. Zostaną one wyświetlone lub przekazane klientowi przed złożeniem zamówienia.


§ 6 Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy

(1) Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami prawa.

(2) Zgodnie z § 312g BGB prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umów na dostawę towarów, które nie są prefabrykowane i dla produkcji których decydujący jest indywidualny wybór lub determinacja konsumenta lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta.

(3) W przypadku reklamacji bezpośrednie koszty zwrotu ponosi Konsument. W przypadku, gdy ze względu na swój charakter towar nie może zostać odesłany zwykłą pocztą, wynikające z tego koszty zwrotu szacowane są maksymalnie na ok. 1170,90 zł, w zależności w szczególności od właściwego miejsca wysyłki (np.

(4) Warunki, terminy i tryb korzystania z prawa do odstąpienia wynikają z poniższych warunków odstąpienia zgodnie z art. 7 niniejszych Ogólnych Warunków.

(5) Aby odstąpić od umowy, konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na naszej stronie internetowej .


§ 7 warunki anulowania

prawo odstąpienia od umowy

Jako konsument masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie czternastu dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem odebrali ostatnią rzecz.

W przypadku umowy o dostawę towaru w kilku przesyłkach częściowych lub w sztukach, termin wypowiedzenia wynosi czternaście dni od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem przejęła ostatnią przesyłkę częściową Lub ostatnia sztuka lub ma.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz

AMETrader, s.r.o

Pivovarskiej 841
CZ - 407 21
Czeska Kamenice

poprzez jednoznaczne oświadczenie (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Można w tym celu skorzystać z załączonego wzoru formularza odwołania.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Konsekwencje odwołania
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas, bez zwłoki, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej Umowy.W celu zwrotu płatności użyjemy takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziłeś się z Tobą; w żadnym W takim przypadku zostaniesz obciążony opłatami za ten zwrot. Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia nam dowodu tego

Musisz odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, aw każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu czternastu dni.

Ponoszą Państwo bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadasz tylko za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem obchodzenia się z nim w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, właściwości i funkcjonalności towaru.

Podstawy wykluczenia lub wygaśnięcia
Prawo odstąpienia nie dotyczy umów

- o dostawę Towarów, które nie są prefabrykowane, a do wyprodukowania których decydujący jest indywidualny wybór lub determinacja Konsumenta, lub w sposób oczywisty dostosowanych do zindywidualizowanych potrzeb Konsumenta;


- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do spożycia;

Prawo do odstąpienia od umowy wygasa przedwcześnie w przypadku umów

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz zapieczętowana, której nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało usunięte po dostarczeniu;


- o dostawę towarów, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostały nierozłącznie połączone z innymi towarami


§ 8 Płatność

(1) Klient może wybrać płatność z góry (przelewem bankowym), gotówką przy odbiorze lub za pośrednictwem PayPal. W przypadku płatności za pobraniem dodatkowe opłaty są naliczane i pokrywane przez klienta.

(2) Nasze rozwiązanie kasowe wykorzystuje Wereal.

(3) Formy płatności PayPal, PayPal Express, Amazon Payments oraz wszystkie metody płatności oferowane przez są realizowane za pośrednictwem zewnętrznych usługodawców, którym przekazujemy klientowi nasze roszczenia z tytułu ceny zakupu i którzy samodzielnie pobierają roszczenie z tytułu ceny zakupu i we własnym imieniu. . Cesja płatności za pośrednictwem Paypal na rzecz PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, płatności za pośrednictwem Amazon Payments na rzecz Amazon Payments Europe SCA oraz płatności za pośrednictwem Klarna (faktura Klarna, zakup ratalny Klarna, przelew SOFORT, karta kredytowa, bezpośrednie debet) do Klarna AB (publ).

(4) Nasze faktury są płatne zgodnie z przepisami prawa. Podczas przetwarzania transakcji prawnych za pośrednictwem internetowych platform handlowych i/lub aukcji internetowych termin płatności jest określany przede wszystkim na podstawie ogólnych warunków danego rynku lub operatora aukcji.

(5) Zastrzegamy sobie prawo do wykluczenia niektórych metod płatności lub dopuszczenia innych metod płatności w indywidualnych przypadkach.


§ 9 Dostawa

(1) O ile nie uzgodniono inaczej, nasze dostawy są realizowane „bezpłatnie”. W zasadzie nie jesteśmy więc szczególnie zobowiązani do przewozu towarów na konkretną działkę, do budynku lub wewnątrz budynku.

(2) Zakres naszych dostaw jest określony zgodnie z naszymi informacjami w potwierdzeniu wysyłki. Nie jesteśmy zobowiązani do świadczenia usług montażowych.

(3) Opakowanie towarów zależy od naszego uznania.

(4) Dostawy częściowe są dopuszczalne, jeżeli dostawa pozostałych zamówionych towarów jest gwarantowana, a dostawa częściowa jest uzasadniona dla klienta, zwłaszcza jeśli nie powstają znaczne dodatkowe koszty lub dodatkowe koszty.

(5) W okresie dostawy producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych lub kształtowych lub odchyleń kolorystycznych, o ile zmiany te lub odchylenia nie pogarszają funkcji technicznych towaru i są rozsądne dla klienta.


§ 10 Termin dostawy

(1) Podane przez nas terminy dostaw są jedynie przybliżone i mogą zostać przekroczone maksymalnie o trzy dni robocze (od poniedziałku do piątku). Nie dotyczy to sytuacji, gdy uzgodniono stały termin dostawy.

(2) Ustalone przez nas lub uzgodnione z nami terminy dostaw lub terminy dostaw odnoszą się do momentu przekazania przewoźnikowi, przewoźnikowi lub innej osobie trzeciej, której powierzono transport. Termin dostawy jest zatem przestrzegany w każdym przypadku, gdy przedmiot dostawy opuścił naszą fabrykę przed upływem terminu lub jeśli klient został poinformowany o naszej gotowości do wysyłki w momencie odbioru.

(3) Terminy dostaw ustalone przez nas lub uzgodnione z nami rozpoczynają się w dniu otrzymania całej zafakturowanej kwoty, w innym przypadku w momencie zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

(4) Jeżeli nie określiliśmy okresu dostawy lub daty dostawy lub nie uzgodniliśmy inaczej, za uzgodnioną uważa się wysyłkę w ciągu trzech tygodni od odpowiedniego momentu zgodnie z ust. (3).

(5) W przypadku, gdy zamówiony towar nie może zostać dostarczony, ponieważ nasz dostawca nie dostarczy go nam bez naszej winy i pomimo swoich zobowiązań umownych, termin dostawy przedłuża się do czasu dostawy przez naszego dostawcę plus okres trzech dni roboczych (od poniedziałku do piątku), nie później jednak niż przez okres trzech tygodni. W takim przypadku niezwłocznie poinformujemy Klienta o przedłużeniu terminu.

(6) Jeżeli towar w przypadkach, o których mowa w ust. (5) nie będzie dostępny u naszego dostawcy w dającej się przewidzieć przyszłości, mamy prawo odstąpić od umowy. W takim przypadku niezwłocznie poinformujemy klienta, że ​​zamówiony towar nie jest już dostępny i niezwłocznie zwrócimy wszystkie wykonane już usługi.

(7) W przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, wojna, wojna domowa, atak terrorystyczny) termin dostawy ulega wydłużeniu o czas trwania wynikającej z tego przerwy w wykonaniu. Jeżeli siła wyższa doprowadzi do opóźnienia w wykonaniu umowy o więcej niż trzy miesiące, obie strony mają prawo odstąpić od umowy; w takim przypadku usługi już wykonane muszą zostać niezwłocznie zwrócone. Inne ustawowe prawa do odstąpienia od umowy pozostają nienaruszone.

(8) Jeżeli klient zalega z przejęciem, zastosowanie mają przepisy ustawowe. W szczególności klient musi zwrócić nam dodatkowe wydatki, które faktycznie ponieśliśmy i które są obiektywnie konieczne. Dalsze roszczenia pozostają zastrzeżone.


§ 11 Prawo zatrzymania

Klient jest uprawniony do skorzystania z prawa zatrzymania tylko wtedy, gdy jego roszczenie wzajemne opiera się na tym samym stosunku umownym.


Sekcja 12 Przejście ryzyka

Przejście ryzyka określają przepisy ustawowe.


§ 13 Zastrzeżenie prawa własności na rzecz konsumentów

W stosunku do konsumentów zastrzegamy sobie prawo własności towaru do momentu pełnej zapłaty ceny zakupu.


§ 14 Zastrzeżenie prawa własności dla przedsiębiorców

(1) W stosunku do przedsiębiorców zastrzegamy sobie prawo własności towaru do czasu całkowitego uregulowania wszystkich roszczeń wynikających z trwających stosunków handlowych.

(2) Przedsiębiorca jest uprawniony do odsprzedaży towaru w ramach normalnej działalności handlowej. Niniejszym ceduje na nas wszelkie roszczenia w wysokości faktury, które zaciągnie przy dalszej sprzedaży osobie trzeciej. Przyjmujemy zlecenia. Po cesji przedsiębiorca jest uprawniony do ściągnięcia wierzytelności. Zastrzegamy sobie jednak prawo do samodzielnego dochodzenia roszczenia, gdy tylko przedsiębiorca nie wywiąże się należycie ze swoich zobowiązań płatniczych i zalega z płatnościami.

(3) Przedsiębiorca jest zobowiązany do starannego obchodzenia się z towarami objętymi zastrzeżeniem własności oraz do ubezpieczenia ich na własny koszt od ognia, wody i kradzieży w wysokości nowej wartości zakupionej rzeczy. W przypadku zajęcia zastrzeżonego przedmiotu przez osobę trzecią, Klient jest zobowiązany do zwrócenia uwagi na naszą własność i niezwłocznego poinformowania nas o zajęciu w formie tekstowej.

(4) Jeżeli przedsiębiorca zalega z zapłatą roszczenia zgodnie z ust. (1), mamy prawo odstąpić od umowy kupna-sprzedaży i/lub zażądać zwrotu zastrzeżonej rzeczy od przedsiębiorcy.

(5) Jeżeli możliwa do uzyskania wartość towaru z zastrzeżeniem własności przekracza nasze roszczenia o więcej niż 10%, na żądanie przedsiębiorcy zwolnimy zabezpieczenia według własnego wyboru.


§ 15 Gwarancja dla konsumentów

(1) O ile poniższe postanowienia nie stanowią inaczej, obowiązują ustawowe przepisy dotyczące gwarancji.

(2) Oczywiste wady, takie jak oczywiste wady materiałowe lub wady produkcyjne, należy zgłosić nam niezwłocznie po ich wykryciu. Zgłosić oczywiste uszkodzenia transportowe bezpośrednio przewoźnikowi w momencie dostawy i poprosić o potwierdzenie tego bezpośrednio przez osobę doręczającą/spedytora. Jeśli podczas rozpakowywania towaru odkryjesz ukryte uszkodzenia spowodowane transportem, które nie były rozpoznawalne w momencie przekazania towaru, udokumentuj to i niezwłocznie nas poinformuj. W przeciwnym razie nie możemy dochodzić odszkodowania od firmy transportowej. Ustawowe roszczenia gwarancyjne pozostają nienaruszone. Zawiadomienie należy przesłać w formie tekstowej na adres:

AMETrader, s.r.o

Pivovarskiej 841
CZ - 407 21
Czeska Kamenice

(3) Musimy mieć czas i możliwość wykonania dodatkowego zobowiązania, aw szczególności przekazać reklamowany towar do kontroli.

(4) Ponosimy koszty niezbędne do celów testowania i dodatkowych działań, w szczególności koszty transportu, podróży, pracy i materiałów (§ 439 ust. 2 BGB). Jeśli jednak żądanie usunięcia wad okaże się nieuzasadnione, zgodnie z przepisami prawa możemy żądać zwrotu poniesionych kosztów.

(5) Miejscem wykonania naszych usług jest zasadniczo miejsce dostawy, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, otrzymałeś towar. Jeśli dodatkowe świadczenie nie może być zapewnione w momencie świadczenia lub tylko w niewystarczającym zakresie, uważa się, że klient wysłał nam reklamowany towar.


§ 16 Gwarancja dla przedsiębiorców

(1) O ile poniższe postanowienia nie stanowią inaczej, obowiązują ustawowe przepisy dotyczące gwarancji.

(2) Roszczenia gwarancyjne zakładają, że przedsiębiorca spełnił ustawowe obowiązki kontrolne i sprawozdawcze (§§ 377, 381 HGB).

(3) Jeżeli towar jest wadliwy zgodnie z przepisami prawa, wykonamy według naszego uznania dodatkowe świadczenie w postaci usunięcia wady (usunięcia) lub dostarczenia rzeczy bez wady (dostawa zastępcza); nasze prawo do odmowy dodatkowego świadczenia wymaganego przez prawo pozostaje nienaruszone.

(4) Ponosimy koszty niezbędne do celów testowania i dodatkowych działań, w szczególności koszty transportu, podróży, pracy i materiałów (§ 439 ust. 2 BGB). Jeśli jednak żądanie usunięcia wad okaże się nieuzasadnione, zgodnie z przepisami prawa możemy żądać zwrotu poniesionych kosztów.

(5) W przypadku napraw na miejscu my lub upoważnione przez nas osoby trzecie musimy mieć swobodny dostęp do wadliwego towaru; wymienione części zostaną nam zwrócone. W przypadku dostawy zastępczej klient musi zwrócić nam wadliwą rzecz zgodnie z przepisami prawa.

(6) Późniejsze wykonanie nie obejmuje usunięcia wadliwego elementu lub nowej instalacji, jeśli nie byliśmy pierwotnie zobowiązani do jej zainstalowania.

(7) Jeżeli dodatkowe świadczenie nie zostało wykonane lub rozsądny termin, który przedsiębiorca ma wyznaczyć na dodatkowe świadczenie, minął bez powodzenia lub jeżeli zgodnie z przepisami jest to zbędne, przedsiębiorca może odstąpić od umowy kupna-sprzedaży lub obniżyć cenę zakupu i zażądać odszkodowania zgod


Sekcja 17 Ograniczenie odpowiedzialności

(1) Odpowiadamy za szkody zgodnie z przepisami ustawowymi. Jeśli błąd jest istotny, ponosimy odpowiedzialność tylko za zwykłe zaniedbanie

a) za szkody spowodowane utratą życia, ciała lub zdrowia;

b) za szkody wynikające z naruszenia istotnego zobowiązania umownego (istotne obowiązki umowne to takie, których wypełnienie jest niezbędne do należytego wykonania umowy i na których Klient może regularnie polegać); jednakże w takim przypadku nasza odpowiedzialność jest ograniczona do odszkodowania za przewidywalne, typowo występujące szkody.

(2) Powyższe ograniczenia odpowiedzialności obowiązują w takim samym zakresie na korzyść naszych władz, przedstawicieli prawnych, pracowników i przedstawicieli.

(3) Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają jednak zastosowania, jeżeli podstępnie ukryliśmy wadę, przejęliśmy ryzyko zakupu lub zapewniliśmy jakość towaru. Roszczenia wynikające z ustawy o odpowiedzialności za produkt lub innej obowiązkowej odpowiedzialności ustawowej pozostają nienaruszone.


§ 18 Postanowienia końcowe

(1) Obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o sprzedaży. Niezależnie od tego dla konsumentów z Austrii i Szwajcarii obowiązują obowiązujące przepisy dotyczące ochrony konsumentów w danym kraju macierzystym.

(2) Językiem umowy jest język polski.

(3) Jeśli klient jest handlowcem, publiczną osobą prawną lub publicznym funduszem specjalnym, miejscem jurysdykcji i miejscem spełnienia wszystkich wzajemnych roszczeń stron umowy jest nasza siedziba. Jednak w takim przypadku zastrzegamy sobie prawo do pozwania klienta w jego ogólnej jurysdykcji.


§ 19 Internetowa komisja arbitrażowa

(1) Komisja Europejska udostępnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów. Możesz uzyskać dostęp do platformy tutaj!
W przypadku różnic zdań na temat którejkolwiek z naszych umów, zawsze staramy się rozwiązywać je polubownie. Nie jesteśmy zobowiązani do udziału w arbitrażu i niestety nie możemy Ci go zaoferować.


Utworzony przez system www.sklep-szybko.pl

MDE0Z